Paslaugų įkainiai

Paslauga  Įkainis
Sąskaitų tvarkymas ir identifikacija
Sąskaitos atidarymas ar uždarymas Sistemoje  Nemokama
Sąskaitos atidarymas ar uždarymas Skyriuje  Nemokama
Sąskaitos aptarnavimas  Nemokama
Papildomos sąskaitos atidarymas ar uždarymas Sistemoje  Nemokama
Papildomos sąskaitos atidarymas ar uždarymas Skyriuje  Nemokama
Papildomos sąskaitos aptarnavimas  € 0.79/mėn***
Vaiko investicinės sąskaitos atidarymas Nemokama
 
Kliento identifikacija
Kliento identifikacija Skyriuje  Nemokama
Kliento identifikacija Sistemoje:  
Siunčiant dokumentus el. paštu arba sistemoje  Nemokama
Elektroniniu parašu  Nemokama
 
Raštų, dokumentų rengimas apie sąskaitas
Sąskaitos išrašo sugeneravimas internetu Sistemoje  Nemokama
Sąskaitos išrašo pateikimas el.paštu arba atvykus į Skyrių:  
Paskolų klubo pasirašytas sąskaitos išrašas iki 15 lapų  € 9.99*
Paskolų klubo rašytinis patvirtinimas apie įvykdytą pervedimą (1 lapas)  € 4.99*
Paskolų klubo pasirašyta pervedimo kopija (1 lapas)  € 4.99*
Paskolų klubo pasirašyta pažyma apie atidarytas sąskaitas ir likučius  € 9.99
Pažymos apie suteiktus ir/ ar grąžintus kreditus  € 9.99
Kitos pažymos ar raštai  € 9.99
 
Raštų, dokumentų siuntimas
Registruotu paštu  pagal pašto ir siuntų tarnybų įkainius
 
Asmeninio kreditingumo reitingo suteikimas
Paskolų gavėjams  1.99**
Investuotojams  2.99
 
Lėšų judėjimo sąskaitoje paslaugų įkainiai
Vieno informacinio pranešimo kaina  
Siunčiant el. paštu  Nemokama
Siunčiant SMS žinute  Nemokama
 
Pervedimų įkainiai
Paskolų klubas  Nemokama
Paprastas pavedimas fiziniams asmenims:
i) Investuotojams  € 0.29
ii) Vartojimo kredito gavėjams  € 3.99
Paprastas pavedimas juridiniams asmenims  € 0.15 (nuo 2023-07-01  € 0.23*****)
VIP klientams  Nemokama
Mokėjimo nurodymo atšaukimas  Nemokama
Mokėjimo nurodytmo atsekamumas  Nemokama
   
Neaktyvios sąskaitos mokestis (taikomas nuo 2022.03.01)
Fiziniams asmenims € 0.99**** / mėn.
Juridiniams asmenims € 2.99**** / mėn.
Vartojimo kredito įmokos datos keitimo mokestis
Vartojimo kredito įmokos datos keitimo mokestis (vieną kartą per metus)  € 9.00 

* Kiekvienas papildomas lapas kainuoja 0.50 EUR.
** Reitingo mokestis yra grąžinamas, jei vartojimo kredito gavėjui suteikiamas A,B arba C reitingas ir vartojimo kredito gavėjas pasirašo vartojimo kredito sutartį. 

*** VIP investuotojams ir „FinoMark“ klientams skiriama nemokamų papildomų sąskaitų atidarymo galimybė, kuri pritaikyta tokia tvarka: – VIP klubo Silver nariams – 1 nemokama papildoma sąskaita; – VIP klubo Gold nariams – 2 nemokamos papildomos sąskaitos; – VIP klubo Platinum nariams – 3 nemokamos papildomos sąskaitos; – „Finomark“ klientams – 1 nemokama papildoma sąskaita. Norint atidaryti daugiau nei suteikta nemokamų papildomų sąskaitų, joms galioja minėtas 0,79 EUR/mėn. mokestis, „Neopay“ klientams – neribotas kiekis papildomų sąskaitų.

**** Aktyvia investicija laikome investiciją, kuri vis dar nėra investuotojui išmokėta iki galo, nepaisant lėšų įdarbinimo datos.

***** Įkainis gali keistis atskirų susitarimų atvejais

 

Paslaugų Terminai

Paslauga  Terminas
Lėšų pervedimas tarp "Paskolų klubo sąskaitų"  15 min.
El. pinigų išleidimas  1 darbo diena
El. pinigų išpirkimas  1 darbo diena

"Paskolų klubas" deda visas pastangas, kad paslaugos klientams būtų suteiktos kaip galima greičiau.

 

Atlygintinio laidavimo ("Užtikrinimo fondo" paslaugos) kainodara.
Nuo 2021.04.12 10 val. sufinansuotoms naujoms A+ reitingo paskoloms „NEO Finance“ taiko naują „Buyback“ kainodarą. 
Jeigu po šios datos išduota A+ reitingo paskola taps nemoki (default) ir sutartis su paskolos gavėju bus nutraukta - A+ investicijas automatiškai nupirks „NEO Finance“ už 100% likusios kredito dalies.

Svarbu: Užtikrinimo fondo paslauga nuo 2022 m. kovo 1 d. sudaromoms investicijoms daugiau nebetaikoma. Paslaugos sąlygos galioja tik iki 2022 m. kovo 1 d. su Užtikrinimo fondo paslauga sudarytoms investicijoms.

Reitingas

Laikotarpis

UF įmoka 
*A+ iki 2021.04.12

A+

3

0,23%

A+

6

0,46%

A+

12

0,92%

A+

24

1,50%

A+

36

2,22%

A+

48

2,93%

A+

60

3,63%

A+

72

4.32%

A+

84

4,98%

A+

96 5,64%

A+

108 6,30%

A+

120

6,96%

A

3

0,44%

A

6

0,87%

A

12

1,73%

A

24

2,78%

A

36

4,10%

A

48

5,36%

A

60

6,58%

A

72

7,75%

A

84

8,87%

A

96 9,96%

A

108 11,00%

A

120 12,01%

B

3

1,20%

B

6

2,37%

B

12

4,62%

B

24

7,18%

B

36

10,24%

B

48

13,00%

B

60

15,48%

B

72

17,71%

B

84

19,72%

C

3

2,10%

C

6

4,11%

C

12

7,85%

C

24

11,76%

C

36

16,19%

C

48

19,86%

C

60

22,91%

C

72

25,44%Investicijų, kai nutraukiama paskolos sutartis, pardavimo koeficientai*****
Nuo 2021.04.12 10 val. sufinansuotoms naujoms A+ reitingo paskoloms „NEO Finance“ taiko naują „Buyback“ kainodarą. 
Jeigu po šios datos išduota A+ reitingo paskola taps nemoki (default) ir sutartis su paskolos gavėju bus nutraukta - A+ investicijas automatiškai nupirks „NEO Finance“ už 100% likusios kredito dalies.

C- investicijų Paskolų klube nėra galimybės parduoti.

Pasiūlymo galiojimo
diena

Visiems ir VIP investuotojams

Visiems investuotojams

VIP investuotojams

Koeficientas sudarytoms 
A+ nuo 2021.04.12

Koeficientas 
sudarytoms A+ iki 2021.04.12
bei A reitingui

Koeficientas
B reitingui

Koeficientas
C reitingui

Koeficientas 
sudarytoms A+ iki 2021.04.12 
bei A reitingui

Koeficientas
B reitingui

Koeficientas
C reitingui

1-3

1

0.70

0.60

0.50

0.80

0.70

0.60

4

1

0.65

0.55

0.45

0.75

0.65

0.55

5

1

0.60

0.50

0.40

0.70

0.60

0.50

6

1

0.55

0.45

0.35

0.65

0.55

0.45

7

1

0.50

0.40

0.30

0.60

0.50

0.40

8-30

1

0.45

0.35

0.25

0.55

0.45

0.35

***** Paskolų klubas turi teisę vienašališkai pakeisti aukščiau nurodytus koeficientus, toliau numatytais atvejais: i) Kai investavimo sutartis sudaryta iki 2022-12-14 dienos įskaitytinai, ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki atnaujintų įkainių įsigaliojimo būsimi koeficientų dydžiai ir įsigaliojimo data paskelbiama šiuose įkainiuose; ii) Kai investavimo sutartis sudaryta 2022-12-15 ar vėliau, ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki atnaujintų įkainių įsigaliojimo būsimi koeficientų dydžiai ir įsigaliojimo data paskelbiama šiuose įkainiuose. 

 

Nauji pardavimo koeficientai įsigaliojantys nuo 2023-09-14 arba 2024-03-01*******

Pasiūlymo galiojimo
diena

Visiems ir VIP investuotojams

Visiems investuotojams

VIP investuotojams

Koeficientas A+ investicijoms sudarytoms nuo 2021.04.12

Naujas koeficientas A+ (investicijoms sudarytoms iki 2021.04.12), A, B, C reitingams (visiems investuotojams)

 Naujas koeficientas A+ (investicijoms sudarytoms iki 2021.04.12), A, B, C reitingams (VIP investuotojams)

1-3

1

0.50

0.55

4

1

0.45

0.50

5

1

0.40

0.45

6

1

0.35

0.40

7

1

0.30

0.35

8-30

1

0.25

0.30

******* Jeigu investavimo sutartį su „NEO Finance“ sudarėte po 2023-03-01 dienos, nauji koeficientai sufinansuotoms paskoloms pradedami taikyti nuo 2023-09-14 dienos, o jeigu sudarėte iki 2023-03-01 dienos, nauji koeficientai sufinansuotoms paskoloms pradedami taikyti nuo 2024-03-01 dienos