Automatinis investavimas – efektyvus ir laiką taupantis investavimo įrankis. Pateikiame informaciją apie automatinio investavimo veikimą, naudą, dažniausiai daromas klaidas ir būdus, kaip kuo efektyviau išnaudoti šį įrankį.

 

Ką jums suteikia automatinis investavimą?

 • Laiką. Rankinis investavimas atima nemaža dalį laiko, kuris gali būti skirtas analizuojant jau pasiektus rezultatus arba optimizuojat esamą strategiją.
 • Galimybes. Neturėdami automatinio skelbimo, Jūs nedalyvaujate investicijų „aukcione“ į momentines paskolas, kuriame dažniausiai atitinkamo reitingo investicijos būna ženkliai aukštesnėmis palūkanomis.
 • Galimą didesnį uždarbį. Grąžos rodiklis XIRR apima tik istoriškai įdarbintas lėšas. Neinvestuotas sąskaitos likutis nėra įskaičiuotas į bendrą investavimo rezultatą, dėl to įdarbinus visas lėšas, net sugeneruojant mažesnį XIRR rodiklio istorinį rezultatą, bendroje sumoje Jūs galite uždirbti daugiau, ko dažniausiai visada siekia investuotojas.
 • Konkurencingumą. Automatinius skelbimus turintys investuotojai pirmi gauna geresnius pasiūlymus nei tie, kurie nesinaudoja automatiniu investavimu, nes visus pasiūlymus „suvalgo“ automatiniai skelbimai.

Kaip veikia automatinis investavimas?

Automatinio investavimo funkcija investuotojams suteikia galimybę iš anksto pasirinkti kriterijus, kuriais remiantis bus investuojama į kreditus. Atsiradus naujam paskolos pasiūlymui, sistemoje automatiškai patikrinami skelbimo kriterijai ir, jeigu sąskaitoje yra lėšų, investuojama į paskolą, remiantis pasirinktais kriterijais. Automatinio investavimo skelbimai, investuojantys į tuo metu esančias paskolas, nustatomi pagal bendrą investuotojų ratą.

Kai paskolos gavėjai pasirenka gauti momentinę paskolą, pirmumas suteikiamas:

 • Investuotojams, turintiems automatinio investavimo skelbimą su mažiausia metinių palūkanų norma (MPN);
 • Pagal automatinio skelbimo sukūrimo laiką, pirmenybę teikiant anksčiau sukurtiems.

Kai paskolos gavėjai pasirenka patalpinti paskolos skelbimą į biržą, pirmumas suteikiamas:

 • Jeigu kreditas atitinka gero kredito sąvoką/ kriterijų (-us), pirmumas suteikiamas skelbimams, kurie dar neinvestavo į gerą kreditą. Geras kreditas - per paskutines 30 dienų sufinansuotų kreditų MPN (metinių palūkanų normos) vidurkis (pagal reitingus) +3%. Pvz.: A reitingo palūkanos 10%, tai A reitingo geras kreditas būtų nuo 13%. Gero kredito kriterijai yra atnaujinami kas dieną. Investuojant į gerą kreditą yra atsižvelgiama į investuotojo investavimo faktą, bet ne į jo skelbimo investavimo faktą.
 • Pagal automatinio skelbimo sukūrimo laiką, pirmenybę teikiant anksčiau sukurtiems.

Jeigu pirmame punkte nurodytą kriterijų atitinka keletas automatinio investavimo skelbimų, tada papildomai vertinamas antras kriterijus ir t.t.

ATNAUJINTI AUTOMATINĮ SKELBIMĄ   SUSIKURTI AUTOMATINĮ SKELBIMĄ

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, kuriant automatinį skelbimą:

 • Skelbimo nustatymai pažymimi visai kitokie nei pačių pasirenkami investuojant rankiniu būdu.
 • Bandoma aplenkti reitingą, pridedant papildomų kriterijų. Reitingas įvertina visus turimus duomenis apie paskolos gavėją, palygindamas juos su istoriniais duomenimis apie paskolos gavėjų elgseną. Daugiausiai įtakos turintys nustatymai yra šie: kredito reitingas, minimali palūkanų suma ir maksimali investuojama suma. Visi likę nustatymai mažina Jūsų galimybę suinvestuoti efektyviai bei iškraipo rizikos įvertinimą.
 • Pasirenkama per maža arba per didelė investavimo suma į vieną paskolą. Sėkmingam portfelio diversifikavimui teoriškai užtenka išskaidyti investuojamą sumą bent į 100 investicijų. Tai reiškia, kad turint 10 000 € portfelį, investicijų dydis į vieną paskolos gavėją turėtų siekti ne daugiau nei 100€. Turint daugiau nei 200 vnt. investicijų portfelio diversifikacija nebeturi statistiškai reikšmingos įtakos rezultatams, todėl augant portfeliui apsvarstykite galimybę didinti investicijos sumą.
 • Neatsižvelgiama į nustatytų kriterijų buvusio mėnesio investuotą sumą. Kuriant automatinį skelbimą, visada galite matyti, kokia suma investicijų buvo sudaryta praėjusį mėnesį pagal Jūsų kriterijus. Taip pat reikia atsiminti, kad tai tik istoriniai rezultatai, o į investuojamą sumą pretenduoja daugiau nei 13 000 tūkstančių aktyvių investuotojų.
 • Neperžiūrimi automatinio investavimo rezultatai. Nors šis įrankis yra skirtas taupyti Jūsų laiką, tačiau rinka nuolat kinta, tad taip ir Jūs bent kartą į ketvirtį turėtumėte peržiūrėti automatinio investavimo nustatymus bei rezultatus ir atitinkamai pagriežtinti ar atlaisvinti investavimo taisyklių vadeles.
 • Neprašoma pagalbos. Investavimas visada susijęs su rizika, tad informacijos turėjimas ir jos tinkamas įvertinimas yra labai svarbus. Susisiekite su „NEO Finance“ investavimo specialistais ir jie Jums detaliai paaiškins automatinio investavimo kriterijus, galimą atitinkamų kriterijų įtaką, kas Jums leis pasirinkti tinkamiausius automatinio investavimo kriterijus pagal Jūsų poreikius.

Primename, kad visa pateikiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti traktuojama kaip investavimo patarimai ar rekomendacijos. Prieš priimdami investicinius sprendimus, gerai įvertinkite visą su investavimu susijusią riziką, kuri gali lemti dalies ar net visų investuotų lėšų praradimą.