Peer-to-peer lending (ook bekend als P2P) is het direct investeren in leningen door particulieren. Peer-to-peer lending is als beleggingsvorm vooral aantrekkelijk voor inkomensgerichte beleggers. Het is een beleggingsinstrument dat qua aard lijkt op obligaties, qua risico- en rendementsprofiel op dividenduitkerende aandelen en qua eenvoud op vastgoed. Deze vorm van beleggen is nieuw, maar wint snel aan populariteit onder beleggers, om de volgende redenen:

 • Beleggen kan al vanaf een paar euro;
 • Het beleggingsrendement doet niet onder voor aandelen (afhankelijk van de kennis, ervaring en strategie van de belegger kan het rendement oplopen tot 10-12%);
 • Beleggen is eenvoudig en vereist minder kennis dan beleggen in aandelen of obligaties;
 • Het is een uitstekend middel om een beleggingsportefeuille te diversifiëren. 

In het verleden verzamelden banken deposito's van mensen en leenden deze uit aan individuen tegen een hogere rente dan ze betaalden op de deposito's, waarbij ze winst maakten op het verschil. 

Peer-to-peer lending neemt deze functie over van banken, waardoor investeerders rechtstreeks geld kunnen lenen aan leners via platforms zoals NEO Finance. Dit is een nieuwe manier van iets dat al eeuwen gebeurt. Het verschil is dat met behulp van het internet en moderne technologie, peer-to-peer lending online is gegaan - je hoeft de lener niet meer persoonlijk te kennen, je hoeft niet meer het volledige gevraagde bedrag te lenen en je hoeft geen meer te ondertekenen. Dit wordt allemaal geregeld door de beheerder van het peer-to-peer lending platform.  

Hoe werkt peer-to-peer lenen?

Het proces van peer-to-peer leningen is vrij eenvoudig:

 1. Registratie op het platform: een persoon wordt lid van het peer-to-peer leenplatform en kiest ervoor om investeerder of aanvrager van een lening te worden.
 1. Leningaanvraag: de aanvrager van een lening dient een aanvraag voor consumentenkrediet in.
 2. Platformactie: Het peer-to-peer uitleenplatform voert de volgende acties uit:
  1. Beoordeelt het risico van de lening en beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd;
  2. Kent een kredietrating toe aan de lening en bepaalt de juiste rentevoet;
  3. Kondigt op haar website de mogelijkheid aan om te investeren in een nieuwe lening.
 1. Investeren: Investeerders wijzen de gewenste bedragen toe aan geselecteerde leningen.
 2. Terugbetaling: De lener betaalt de schuld met rente op regelmatige basis terug en het platform verdeelt deze bedragen over de rekeningen van de investeerders.  

Rente

De hoogte van de rente op een lening hangt af van het risiconiveau van de schuld. Het platform analyseert het solvabiliteitsrisico van de lener en kent een passende kredietrating toe op basis van AI.

Vergoedingen

Investeren via het NEO Finance platform is gratis. Als een lener in gebreke blijft, brengt het platform doorgaans kosten in rekening aan de lener in plaats van aan de investeerder. Al het geld dat wordt teruggevorderd van de lener wordt teruggegeven aan de investeerders.  

Waarom is NEO Finance een van de veiligste P2P platforms in Europa? 

 • Genoteerd op Nasdaq First North

Er zijn niet zoveel P2P-platforms die genoteerd staan aan de Nasdaq. De aandelen van NEO Finance zijn genoteerd aan de Nasdaq First North beurs. Het bedrijf is daarom verplicht om alle documenten, updates en bedrijfsbeslissingen openbaar te maken.

 • Geen kosten vooraf

NEO Finance is trots op haar bedrijfsmodel, dat niet gericht is op het maken van snelle winst, maar op het maken van winst op de lange termijn. Wij zijn niet alleen geïnteresseerd in het creëren van leningen, maar in het faciliteren van leningen die het vooruitzicht hebben te worden terugbetaald. Terwijl veel peer-to-peer leenplatforms winst maken op het moment dat de lening wordt verstrekt, genereren wij inkomsten gedurende de looptijd van de lening bij elke betaling van de lener.  Dit betekent dat het in het belang van het bedrijf is om ervoor te zorgen dat elke afbetaling wordt betaald en elke schuld wordt geïnd, want dat is de enige manier waarop wij winst kunnen maken.

 • Toegewijde fondsen 

Terwijl veel P2P-platforms het geld van investeerders op hun bedrijfsrekeningen bewaren, kiest NEO Finance voor een andere aanpak. Het geld van de investeerders wordt apart van het bedrijfsgeld bewaard op een speciale rekening van de Bank van Litouwen, dus het bedrijf beheert het geld van de investeerders niet.

 • Sterk gereguleerde markt 

De Litouwse P2P-markt is een van de weinige ter wereld die zo streng wordt gecontroleerd. NEO Finance staat op de openbare lijst van exploitanten van peer-to-peer lending platforms en op de openbare lijst van aanbieders van consumentenkrediet. Niet-gereguleerde platforms vormen een veel groter risico dan platforms die door meer dan één autoriteit worden gereguleerd.

 • Terugkoopdienst 

Met deze service kun je je investeringsrisico nog effectiever verminderen. In geval van wanbetaling, wanneer het contract met de kredietnemer wordt beëindigd, hebben beleggers de mogelijkheid om hun beleggingen aan NEO Finance te verkopen voor 25-50% van de waarde. Bovendien past NEO Finance vanaf 12 april 2021 automatisch een 100% terugkoopgarantie toe op leningen met een A+ rating.  

 • Onbeperkte Elektronisch Geld Instelling (EMI) licentie

NEO Finance is het eerste Litouwse P2P platform dat een onbeperkte elektronisch geld licentie heeft ontvangen, waardoor het in de hele Europese Unie kan opereren. Dit betekent dat het bedrijf voortdurend wordt gecontroleerd en bewaakt door de Bank van Litouwen.

Interessante statistieken:

 • Meer dan 15.000 actieve beleggers
 • 14,54 % Gemiddelde rente
 • € 101 miljoen Ontvangen hoofdsom
 • Meer dan € 28 miljoen Ontvangen rente
 • Meer dan 1.000 investeerders uit Nederland

BEGINNEN MET INVESTEREN

Houd er rekening mee dat beleggen risico's met zich meebrengt en dat alle verstrekte informatie alleen ter informatie dient en niet mag worden opgevat als beleggingsadvies of aanbevelingen. Voordat u beleggingsbeslissingen neemt, dient u zorgvuldig alle risico's af te wegen die gepaard gaan met beleggen en die kunnen leiden tot het verlies van een deel van of zelfs al het belegde vermogen.