FAQ Veelgestelde vragen beleggers

1. Wat moet ik doen als ik het wachtwoord ben vergeten? Wat als het wachtwoord niet naar mij wordt verzonden?

Als u uw wachtwoord bent vergeten, gebruikt u de wachtwoordherinneringsfunctie o...

Als u uw wachtwoord bent vergeten, gebruikt u de wachtwoordherinneringsfunctie onder het wachtwoordinvoerveld ("Wachtwoord vergeten"): selecteer of u de herinnering via sms of e-mail wilt ontvangen. Druk vervolgens op de meegeleverde link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Het nieuwe wachtwoord moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het wachtwoord moet minimaal 12 tekens lang zijn;
 • Het wachtwoord moet hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens (zoals /.,:\“ ) bevatten.
 • Het wachtwoord moet uniek zijn en nog nooit eerder gebruikt.

Als het inloggen mislukt, bel dan +370 687 00300 of schrijf een e-mail naar [email protected] en wij zullen u helpen.

 

2. Wat is de werkingsgrond van NEO Finance?

De activiteiten van NEO Finance staan onder toezicht van de Bank van Litouwen. I...

De activiteiten van NEO Finance staan onder toezicht van de Bank van Litouwen. In januari 2017 heeft het bedrijf zijn beperkte licentie voor instellingen voor elektronisch geld vervangen door de instelling voor onbeperkte instellingen voor elektronisch geld, waardoor activiteiten in de hele Europese Unie mogelijk zijn. NEO Finance is het enige P2P-leenplatform in Litouwen dat houder is van de licentie voor onbeperkte activiteit, en is ook opgenomen in drie openbare lijsten van de Bank van Litouwen: Lijst van peer-to-peer Lending Platform Operators, Lijst van consumentenkredietverstrekkers, en Lijst met exploitanten van valutawissels.

Lijst van de Bank van Litouwen: www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants/uab-neo-finance

3. Wie kan beleggen met "NEO Finance"?

Burgers van de Europese Unie met een geldig persoonlijk document (paspoort of ID...

Burgers van de Europese Unie met een geldig persoonlijk document (paspoort of ID-kaart) of geldige mobiele handtekening kunnen investeren.

4. Hoe beleggen met NEO Finance?

Registreer u alstublieft op de rekening die voor de investeerders is voorzien...
 1. Registreer u alstublieft op de rekening die voor de investeerders is voorzien.
 2. Voer het identiteitsverificatieproces in het systeem uit.
 3. Open een NEO Finance-rekening voor elektronisch geld.
 4. Stort er geld op.
 5. U kunt kiezen uit twee beleggingsmethoden:
 • Selecteer uit de lijst met lenersaanvragen de leningen waarin u wilt investeren. In de lijst vindt u de gespecificeerde informatie over de leningontvanger: inkomen, verplichtingen, kredietwaardigheid, functie op de werkplek, eerdere schulden, enz.
 • Maak een automatisch investeringsaanbod - stel het maximale investeringsbedrag in voor de enkele lening, de looptijd, specificeer de kredietwaardigheid van de leningontvangers aan wie u van plan bent te lenen en de hoogte van de rente. Het systeem van "NEO Finance" zorgt automatisch voor de beste investeringsmogelijkheden voor u.

5. Hoeveel kan er worden geïnvesteerd?

  • Van 20 euro naar lening A, B, C en C en van 50 euro naar lening A+; •...

 

• Van 20 euro naar lening A, B, C en C en van 50 euro naar lening A+;

• De limiet voor de maximale investering in één leningnemer voor 12 maanden is 500 euro. Ons systeem zorgt er automatisch voor dat deze limiet niet wordt overschreden;

6. Welke kosten zijn van toepassing om te beleggen?

Er zijn geen extra kosten van toepassing bij beleggen in de primaire markt. Op d...

Er zijn geen extra kosten van toepassing bij beleggen in de primaire markt. Op de secundaire markt zijn zowel de verkoop als de aankoop van beleggingen onderworpen aan een bemiddelingsvergoeding van 1%, die wordt berekend op basis van de verkoop-/aankoopprijs van de investering. Meer informatie over belastingheffing voor niet-Litouwse staatsburgers vindt u op: www.neofinance.com/en/page/13/non-residents-of-lithuania

7. Hoe werkt het automatisch beleggen?

Met de automatische investeringsfunctie kan de belegger vooraf de criteria selec...

Met de automatische investeringsfunctie kan de belegger vooraf de criteria selecteren van de leningen waarin hij wil beleggen, en volgens deze criteria sluit "NEO FInance" automatisch leningovereenkomsten namens de belegger wanneer de geschikte aanbiedingen verschijnen. Op deze manier hoeft de investeerder niet constant de aanvragen die in het systeem worden ingediend te volgen en te beoordelen. Bovendien, nadat het nieuwe leningaanbod verschijnt, worden alle investeringen erin gedaan volgens de automatische aanbiedingen van de investeerders, en worden handmatige investeringen alleen gedaan in het resterende bedrag van de lening (soms is er niets meer over).

Hoe het werkt:

De belegger selecteert de automatische investering en specificeert de criteria van de leningen waarop de investering is gericht: kredietwaardigheid (een of meer) van de leningontvanger, minimale rente, looptijd van de lening (exact of van - tot), het maximale bedrag dat wordt belegd in één lening en kan het voorzieningsfonds worden geselecteerd. Tijdens het maken van de aankondiging wordt het geld op uw account niet gereserveerd. De aankondigingscriteria worden automatisch gecontroleerd in het systeem en als er geld op de rekeningen staat, worden ze belegd volgens de gespecificeerde criteria.

Wanneer "NEO Finance" de leningsaanvraag identificeert die voldoet aan de door de belegger gespecificeerde criteria, sluit het automatisch de leningsovereenkomst namens de belegger. Vervolgens wordt een deel van de gereserveerde fondsen overgemaakt aan de leningontvanger onder de ondertekende overeenkomst (de vergoeding voor de borg wordt ook overgemaakt uit de gereserveerde fondsen als het Voorzieningsfonds wordt geselecteerd).

8. Wat is Voorzieningsfonds?

De voorzieningsfondsdienst is niet meer van toepassing op investeringen gedaan v...

De voorzieningsfondsdienst is niet meer van toepassing op investeringen gedaan vanaf 1 maart 2022. De voorwaarden van de service zijn alleen van toepassing op investeringen gedaan met de voorzieningsfondsdienst vóór 1 maart 2022.

"NEO Finance" biedt de betaalde service van het Voorzieningsfonds, waardoor het investeringsrisico verder wordt verkleind. Nadat u heeft besloten om te beleggen met het Voorzieningsfonds, tekent u de borgstellingsovereenkomst met "NEO Finance". In het kader daarvan verbindt "NEO Finance" zich er zelf toe de borg te stellen voor de leningontvanger. Dat betekent dat als de ontvanger van de lening te laat is, zelfs voor één dag, "NEO Finance" de betalingen rechtstreeks aan de investeerder dekt en later zelf terugkrijgt van de ontvanger van de lening. "NEO Finance" verzamelt geld op een aparte rekening en dekt daaruit de betalingen aan de investeerders. De voortdurend bijgewerkte weergave van de rekening wordt gepubliceerd in de beleggingssectie van www.neofinance.com. Na het selecteren van de Provision fund-service, is een respectieve vergoeding van toepassing op de belegger. De vergoeding is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de kredietontvanger en de looptijd van de lening: 0,23% - 27,54% van het investeringsbedrag. Alle vergoedingen worden geaccumuleerd in het fonds en in geval van vertraging worden betalingen gedekt door het geaccumuleerde geld in het Voorzieningsfonds. Als de ontvanger van de lening de lening vervroegd terugbetaalt of de leningsovereenkomst met hem wordt beëindigd, wordt de vergoeding voor het provisiefonds zodanig verlaagd dat de belegger geen verlies lijdt (de belegger krijgt altijd het geïnvesteerde bedrag terug).

9. Wat gebeurt er als de lening niet wordt terugbetaald?

Als een leningontvanger te laat is met het betalen van zelfs maar een enkele bet...

Als een leningontvanger te laat is met het betalen van zelfs maar een enkele betaling, wordt hij hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en sms-bericht. Na 30 dagen vertraging wordt de schuld van de leningontvanger geregistreerd bij "Creditinfo Lietuva" PJSC en na 40 dagen vertraging wordt de invordering van de lening overgedragen aan het incassobureau. Mogelijke opties voor het herstel als de lening achterstallig is:

 1. Als u gebruik maakt van het Voorzieningsfonds, betaalt "NEO Finance" de betalingen aan u vanaf de eerste dag van de vertraging. Per de 60-130 dag van de achterstallige lening wordt de overeenkomst van het consumentenkrediet met de ontvanger van het consumentenkrediet beëindigd en wordt het volledige bedrag van de lening en de tot die dag opgebouwde rente aan u terugbetaald;
 2. Als u geen gebruik hebt gemaakt van het Voorzieningsfonds, beëindigt "NEO Finance" vanaf de 60-130 dag van de achterstallige lening de consumentenkredietovereenkomst met de ontvanger van het consumentenkrediet en biedt na beëindiging aan om de schuld van u te kopen tegen de marktprijs. Wijst u het aanbod af, dan wordt de invordering van de vordering overgedragen aan het incassobureau, de rechtbank of deurwaarders. Statistisch gezien kan de incasso ongeveer 2 jaar duren, maar alle ontvangen betalingen worden dezelfde dag nog aan u overgemaakt door "NEO FInance".
 3. Als de ontvanger van het consumentenkrediet overlijdt voordat de voorwaarden voor beëindiging van de consumentenkredietovereenkomst verschijnen, wordt de consumentenkredietovereenkomst met de ontvanger van het consumentenkrediet niet beëindigd. Wanneer de erfgenaam ontstaat, wordt hem een schuldeisersvordering toegezonden die hem informeert over de verplichting. Weigert de erfgenaam de verplichting na te komen, dan wordt de invordering van de schuld overgedragen aan het incassobureau, de rechtbank of deurwaarders. Als u gebruik hebt gemaakt van het Voorzieningsfonds, zal "NEO Finance" u blijven betalen vanaf de eerste dag van het uitstel totdat de erfgenamen van de overledene de lening volledig hebben terugbetaald.

De belegger hoeft zich zelf geen zorgen te maken over het terugkrijgen van de lening. "NEO Finance" draagt de gehele voorlopige en gerechtelijke schuldinvordering over aan het incassobureau, en de ontvangen gelden voor de schuld worden op dezelfde dag overgemaakt aan de investeerder. Alle kosten van de invordering worden gedragen door de schuldenaar.

10. Welk risico wordt gedragen door de belegger?

Bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van de kredietontvangers stelt "NEO...

Bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van de kredietontvangers stelt "NEO Finance" zeer hoge eisen. De mogelijkheid bestaat echter dat de ontvanger van het consumptief krediet zijn verplichtingen niet nakomt en dat de verliezen daardoor bij de leningverstrekker komen. Om de beslissing te nemen om verantwoord te beleggen in het consumptief krediet, geven wij informatie over de risico's van dit soort beleggingen. De leningverstrekker moet begrijpen dat hij alle risico's van de insolventie van de kredietontvanger op zich neemt, wat betekent dat de kredietontvanger mogelijk de kredietovereenkomst niet nakomt, wat kan leiden tot financiële verliezen voor de leningontvanger, d.w.z. het niet ontvangen van alle of een deel van de rente die moest worden betaald door de ontvanger van het consumentenkrediet op grond van de consumentenkredietovereenkomst. Het is ook mogelijk dat de aanbieder het bedrag van het consumentenkrediet niet of niet geheel ontvangt. De leningverstrekker dient te begrijpen dat onder de huidige wetgeving de ontvanger van het consumptief krediet het gehele consumptief krediet of een deel daarvan vooraf kan terugbetalen en dat de leningverstrekker daardoor minder rente uit hoofde van de overeenkomst ontvangt dan was voorzien. De door NEO Finance geïmplementeerde kredietwaardigheidswaarderingsmethode is gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning-technologie. Een kredietwaardigheid geeft aan hoe groot de kans is dat degene die de lening om een of andere reden is aangegaan de lening later terugbetaalt of dat de lening helemaal niet wordt terugbetaald. Na het besluit om in de consumptieve kredieten te investeren, selecteert de leningverstrekker de kredietwaardigheidsrating(s) van de ontvangers van consumptief krediet aan wie de leningen worden verstrekt. "NEO Finance" verbindt zich ertoe de consumentenkredietovereenkomsten enkel af te sluiten met de ontvangers van het consumentenkrediet, die op de dag van de kredietwaardigheidsbeoordelingsdag de kredietwaardigheidsclassificatie hebben toegekend die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden.De kredietwaardigheidsbeoordeling is de uitdrukking van het beoordelingsresultaat van de ontvanger van het consumentenkrediet, het wordt beoordeeld van A+ het hoogste betrouwbaarheidsniveau tot E - het laagste betrouwbaarheidsniveau. "NEO Finance" probeert het risico op insolventie zoveel mogelijk te verkleinen, daarom worden consumentenkredieten alleen verstrekt aan personen met de A+, A, B of C, C- kredietwaardigheid, maar de leningverstrekker moet dat risico begrijpen van insolventie blijft bestaan, zelfs voor de ontvangers van consumentenkrediet met de hoge kredietwaardigheid. De verantwoordelijkheid van "NEO Finance" met betrekking tot de insolventie van de ontvanger van het consumentenkrediet is beperkt. "NEO Finance" is alleen verantwoordelijk voor de insolventie van de ontvanger van een consumentenkrediet als het de bepalingen van de kredietwaardigheidsbeoordeling van de ontvanger van een consumentenkrediet heeft geschonden en als gevolg daarvan de kredietwaardigheid van de ontvanger van een consumentenkrediet onjuist heeft beoordeeld. In dat geval compenseert "NEO Finance" de verliezen die rechtstreeks door de leningverstrekker worden geleden.

11. Kan de inschrijving worden beëindigd?

Om u te kunnen afmelden bij het systeem www.paskoluklubas.lt/nl of www.neofinanc...

Om u te kunnen afmelden bij het systeem www.paskoluklubas.lt/nl of www.neofinance.com, mag u geen actieve beleggingen in de consumentenkredieten hebben.

Neem contact met ons op via telefoon +370 687 003 00 of via e-mail [email protected] en informeer ons over uw verzoek. Als u een actieve rekening voor elektronisch geld heeft, moeten we de overeenkomst voor het sluiten van de rekening ondertekenen en daarna zullen we u uit het systeem afmelden.

12. Hoe worden belangenconflicten vermeden?

Om belangenconflicten te voorkomen, mogen noch werknemers van "NEO Finance", noc...

Om belangenconflicten te voorkomen, mogen noch werknemers van "NEO Finance", noch aan hen gelieerde partijen of aan een privébedrijf, betere voorwaarden hebben om te investeren in consumentenkredieten dan niet-verwante personen.

13. Wat is de procedure voor de berekening van de terugbetaalde betalingen?

Wanneer de ontvanger van de lening de betaling doet, wordt deze proportioneel ve...

Wanneer de ontvanger van de lening de betaling doet, wordt deze proportioneel verdeeld over de leningverstrekkers op basis van het aandeel van het bedrag dat zij hebben geïnvesteerd in het bedrag van de lening. Het bedrag dat wordt teruggegeven aan de leningverstrekkers wordt afgerond op hele centen. Het meerdere van de centdelen komt niet te vervallen, maar wordt gecumuleerd, totdat de bijtelling van die bedragen ten minste één cent bedraagt die bij de eerstvolgende terugbetaalbare betaling wordt opgeteld.

14. Wanneer wordt het ontvangen bedrag van de maandtermijn op mijn rekening overgemaakt?

Nadat de ontvanger van het consumentenkrediet een betaling heeft gedaan die geli...

Nadat de ontvanger van het consumentenkrediet een betaling heeft gedaan die gelijk is aan de maandelijkse termijn, ontvangen beleggers hun deel van het geld uiterlijk de volgende werkdag.

Zoals vermeld in de wet op het consumentenkrediet, heeft de ontvanger van het krediet het recht om zijn verplichtingen uit hoofde van zijn consumentenkredietovereenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen. Daarna mogen ze een korting op de kredietprijs aanvragen. Hiermee rekening houdend, mogen de ontvangers van het consumentenkrediet, als ze een maandelijkse afbetaling doen die groter is dan vereist, binnen de komende 72 uur een herberekening van de rente aanvragen. Als de ontvanger van het consumentenkrediet gedurende de genoemde 72 uur een verzoek om renteherberekening indient, dan krijgen de investeerders, direct nadat de rente is herberekend, afhankelijk van het geïnvesteerde geldbedrag, het juiste deel van het consumentenkrediet en de rente. Indien de ontvanger van het consumentenkrediet niet om herberekening van de rente verzoekt, krijgen de investeerders na het verstrijken van de periode van 72 uur, afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag, het passende deel van het consumentenkrediet en het volledige bedrag aan rente, inclusief toekomstige interesse.

15. Welke belastingen moeten de investeerders betalen aan de Rijksbelastinginspectie?

Aangezien de investeerders die via het "NEO Finance"-platform in leningen invest...

Aangezien de investeerders die via het "NEO Finance"-platform in leningen investeren, niet als zelfstandigen worden beschouwd, moeten ze enkel de personenbelasting betalen voor de intresten die ze WERKELIJK ONTVANGEN, berekend voor de financiering van leningen, d.w.z. het inkomen is erkend als ontvangen op het moment van hun daadwerkelijke ontvangst, en niet op de datum vermeld in het betalingsschema. Het tarief van de personenbelasting is 15 procent en wordt toegepast op het volledige bedrag van de rente die daadwerkelijk is ontvangen tijdens de periode. Op het ontvangen rentebedrag wordt belasting ingehouden.

Betalingen van de personenbelasting.

Persoonlijke inkomstenbelasting voor de rente betaald aan niet-Litouwse ingezetenen moet worden afgetrokken en betaald in de begroting van de Republiek Litouwen door "NEO Finance". Het tarief van de personenbelasting is 15 procent, dus voordat de rente aan de investeerders wordt betaald, zal "NEO Finance" 15 procent van dit bedrag aftrekken en de aftrek overmaken naar het budget. Als Litouwen de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting met een bepaald land heeft ondertekend en de investeerder het verzoek met betrekking tot het tarief dat in de bovengenoemde overeenkomst is gespecificeerd, heeft ingediend bij "NEO Finance", dan zal "NEO Finance" het respectieve tarief aftrekken. Litouwen heeft overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting ondertekend met de volgende landen: https://www.vmi.lt/cms/en/tarptautines-dvigubo-apmokestinimo-isvengimo-sutartys. Voor Letland en Cyprus geldt een inkomstenbelastingtarief van 0 procent en voor andere landen een inkomstenbelastingtarief van 10 procent.

We merken op dat de inkomstenbelasting die verschuldigd is in de woonstaat van de belegger kan worden verminderd met het bedrag aan inkomstenbelasting dat in Litouwen is betaald. Als er 15 procent is ingehouden en volgens de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting die tussen Litouwen en het andere land is ondertekend, het belastingtarief is vastgesteld op 10 procent, kan de belegger de inkomstenbelasting in zijn woonplaats met 10 procent verlagen. In het geval dat "NEO Finance" het verzoek ontvangt met betrekking tot de toepassing van het lagere inkomstenbelastingtarief, kan de belegger de inkomstenbelasting in zijn land van verblijf verminderen met het bedrag dat als inkomstenbelasting in Litouwen is betaald.

We willen er graag op wijzen dat het bij het kiezen van het peer-to-peer leenplatform erg belangrijk is om ervoor te zorgen dat de belastingwetgeving van dat land wordt nageleefd. Anders lopen de investeerders het risico te worden geconfronteerd met schendingen van de belastingverplichtingen, waarbij de investeerders zelf betrokken kunnen zijn. "NEO Finance" raadt beleggers aan om vóór het beleggen grondig te controleren of het peer-to-peer-leenplatform de belastingwetgeving van het woonland niet schendt, waardoor zij zelf geconfronteerd kunnen worden met de ongepaste betaling van de belastingen.

16. Wat is een VIP-investeerder en wanneer word je er een?

De status van VIP-investeerder Kredietverstrekker wordt beloond met een bepaa...

De status van VIP-investeerder

Kredietverstrekker wordt beloond met een bepaald type VIP-investeerdersstatus als zijn/haar "NEO Finance" actieve beleggingsportefeuille de volgende waarden bevat:

VIP-brons. Actieve beleggingsportefeuille bevat meer dan € 5.000;

VIP-zilver. Actieve beleggingsportefeuille bevat ruim € 15.000;

VIP-Goud. Actieve beleggingsportefeuille bevat ruim € 50.000;

VIP-platina. Actieve beleggingsportefeuille bevat ruim € 125.000.

De status van VIP-investeerder biedt VIP-investeerders de mogelijkheid om de achterstallige leningen te verkopen met een coëfficiënt die 5% hoger is dan voor de andere leningverstrekkers, die niet de status van VIP-investeerder hebben. Bovendien zijn extra accounts gratis voor VIP-accounts volgens de volgende procedure:

VIP Silver-leden – 1 gratis extra account;

VIP Gold-leden – 2 gratis extra accounts;

VIP Platinum-leden – 3 gratis extra accounts.

17. Hoe verloopt de invordering bij overlijden van de debiteur?

Als de debiteur overlijdt, zijn er een aantal incassoscenario's. Wanneer "NEO...

Als de debiteur overlijdt, zijn er een aantal incassoscenario's.

Wanneer "NEO Finance" informatie ontvangt dat de schuldenaar is overleden, gaat het eerst na of er erfgenamen zijn (d.w.z. of iemand de erfenis heeft aanvaard). Als de erfenis wordt aanvaard, wordt er verder verhaald op het vermogen van de erfgenaam. Indien de erfgenaam de erfenis aanvaardt op grond van de boedelbeschrijving van de gerechtsdeurwaarder, wordt de inning uitgevoerd binnen het kader van de geërfde goederen. Als de schuldenaar eigendom had, maar geen erfgenaam had, wordt de erfenis door de staat aanvaard en is de schuldinvordering daarop gericht (artikel 5.62 van het burgerlijk wetboek van de Republiek Litouwen).

Als de schuldenaar zonder eigendom is overleden en de erfenis niet wordt aanvaard, wordt de incasso gestaakt, omdat de invordering nergens op gericht kan worden. In dat geval worden de geleden verliezen gedragen door de investeerders.

18. Welke kosten maak ik bij incasso (zonder provisiefonds)?

Er worden geen extra kosten aangerekend aan de belegger. In dat geval zijn de en...

Er worden geen extra kosten aangerekend aan de belegger. In dat geval zijn de enige kosten tijd, in afwachting van het innen van de schuld.

19. Wat is de verkoopprocedure en prijs van de betalingen die niet worden terugbetaald, wanneer de leningsovereenkomst wordt beëindigd?

5 kalenderdagen voor de voorziene beëindiging van de kredietovereenkomst, stuurt...

5 kalenderdagen voor de voorziene beëindiging van de kredietovereenkomst, stuurt "NEO Finance" de kennisgeving aan elk van de Kredietverstrekkers die in deze lening geïnvesteerd hebben, met betrekking tot de mogelijkheid om de achterstallige lening te verkopen. Als de ontvanger van de lening niet alle achterstallige betalingen dekt tot de voorziene datum, beëindigt "NEO Finance" de kredietovereenkomst met hen en biedt aan om de uitbetaling aan de leningverstrekkers binnen zeven kalenderdagen te betalen.

Bij het berekenen van de prijs van de uitbetaling wordt het deel van de investering dat niet wordt terugbetaald aan de leningontvanger vermenigvuldigd met de coëfficiënt die afhangt van de kredietwaardigheid van de leningontvanger en van de vervaldatum van het aanbod, wanneer de leningverstrekker besluit om verkoop de achterstallige lening. Coëfficiënten zijn afhankelijk van de kredietwaardigheid van de leningontvanger: kredietwaardigheid A+: 1,0, kredietwaardigheid A: 0,7, kredietwaardigheid B: 0,6, kredietwaardigheid C: 0,5. Afhankelijk van de vervaldatum van het aanbod, wordt elke dag vanaf de vierde kalenderdag 0,05 afgetrokken van de coëfficiënten van de bovengenoemde kredietwaardigheidsclassificatie (d.w.z. voor de eerste vrije dagen zal de coëfficiënt van de kredietwaardigheid A 0,7 zijn, op de vierde dag - 0,65 enz.). NEO Finance heeft het recht om de bovengenoemde coëfficiënten eenzijdig te wijzigen in de volgende gevallen: i) Wanneer het investeringscontract wordt afgesloten op of voor 2012-12-14, niet minder dan 6 maanden vóór de inwerkingtreding van de bijgewerkte tarieven, de toekomstige coëfficiëntwaarden en de ingangsdatum worden in deze prijsstelling gepubliceerd; ii) Wanneer het beleggingscontract wordt afgesloten op of na 15-12-2022, niet minder dan 14 kalenderdagen vóór de inwerkingtreding van de bijgewerkte tarieven, worden de toekomstige coëfficiëntwaarden en de ingangsdatum gepubliceerd in https://www.paskoluklubas.lt/nl/page/32/servicekosten?hl=nl 

Vanaf 14.09.2023 of 01.03.2024 (afhankelijk van de datum van ondertekening van het contract) wordt de coëfficiënt van A, B, C leningen gewijzigd: voor A+ rating: 1,0 (Vanaf 10.04.12. 2021 voor nieuwe gefinancierde leningen met A+ rating) blijft de coëfficiënt ongewijzigd, voor A, B, C ratings is de weging 0,5, C- is niet beschikbaar voor verkoop. Afhankelijk van de geldigheid van de aanbieding, vanaf de vierde kalenderdag tot de achtste kalenderdag, wordt dagelijks 0,05 afgetrokken van de bovenstaande ratinggewichten.

We willen ook uw aandacht vestigen op het feit dat leningverstrekkers die de status van VIP-belegger hebben, de mogelijkheid hebben om achterstallige leningen te verkopen met een coëfficiënt die 0,05 punt hoger is dan andere leningverstrekkers, die niet de status van VIP hebben. investeerder.

20. Wat gebeurt er als het geld in het voorzieningsfonds op is? Wie zal de betalingen dekken?

Het voorzieningsfonds wordt gevormd uit de opgebouwde geldmiddelen die worden ve...

Het voorzieningsfonds wordt gevormd uit de opgebouwde geldmiddelen die worden verkregen van de investeerders die voor het voorzieningsfonds hebben gekozen. De omvang van het voorzieningsfonds is dus afhankelijk van het totale bedrag aan leningen dat door het voorzieningsfonds wordt gedekt. NEO Finance zou de achterstallige betalingen van al zijn andere rekeningen dekken, alleen als het geld op de rekening van het Voorzieningsfonds op was.

De service Voorzieningfonds is niet meer van toepassing op investeringen gedaan vanaf 1 maart 2022. De voorwaarden van de service zijn alleen van toepassing op investeringen gedaan met de service Voorzieningfonds vóór 1 maart 2022.

21. Wat gebeurt er als het bedrijf failliet gaat? Wat gebeurt er met de schulden?

Als het faillissement wordt ingeleid, zal de aangestelde curator alle tegoeden o...

Als het faillissement wordt ingeleid, zal de aangestelde curator alle tegoeden op de elektronischgeldrekeningen teruggeven aan de eigenaars ervan door ze over te maken naar de (klant)bankrekeningen. Alle fondsen die het elektronische geld van de klanten dekken, worden bij de banken op aparte rekeningen gehouden en worden niet beschouwd als eigendom van het bedrijf. In overeenstemming met de huidige wetgeving kan het herstel met betrekking tot de schulden van het bedrijf niet gericht zijn op deze fondsen, ze kunnen niet in beslag worden genomen, enz. Daarom kan het bedrijf op elk moment al het elektronische geld van de klanten opkopen, ongeacht het bedrag ervan (d.w.z. het is niet beperkt door het bedrag van de depositoverzekering van 100 000 EUR).

Bij het bespreken van de verplichtingen van het bedrijf, als exploitant van het wederzijdse leningsplatform, in geval van faillissement van het bedrijf, zullen we het activiteitencontinuïteitsplan volgen dat samen met de Bank van Litouwen wordt gecoördineerd en voorziet in de specifieke acties en procedures die moeten worden uitgevoerd. Het belangrijkste principe – alle overeenkomsten die via het systeem tot stand komen zijn rechtsgeldig en dienen verder uitgevoerd te worden. Uiterlijk binnen vier werkdagen worden de gegevens van investeerders en leningontvangers aan elkaar bekendgemaakt, zodat de afspraken kunnen worden uitgevoerd. Dit betekent dat de leningontvanger de maandelijkse betalingen rechtstreeks aan de investeerders zal moeten betalen.

22. Wat is de secundaire markt?

Secundaire markt – de mogelijkheid voor beleggers om beleggingen in consumentenk...

Secundaire markt – de mogelijkheid voor beleggers om beleggingen in consumentenkredieten te kopen en te verkopen. Alleen investeringen die eigendom zijn van de belegger met eigendomsrechten kunnen op de secundaire markt worden verkocht, d.w.z. het consumentenkrediet waarin de belegger had geïnvesteerd, is al gefinancierd en de consumentenkredietfondsen zijn al uitbetaald aan de ontvanger van het consumentenkrediet. Als de belegging wordt verkocht voor een lagere prijs dan waarvoor deze is gekocht, wordt de lening geacht met korting te zijn verkocht. Als het voor meer wordt verkocht, wordt aangenomen dat de investering met een premie wordt verkocht.

23. Welke belastingen zijn van toepassing bij het kopen en/of verkopen van beleggingen op de secundaire markt?

Bij het kopen en verkopen van beleggingen op de secundaire markt wordt een makel...

Bij het kopen en verkopen van beleggingen op de secundaire markt wordt een makelaarscourtage van 1% toegepast. Het wordt berekend op basis van de verkoopprijs van de investering.

23. Hoe een investering op de secundaire markt verkopen?

U kunt de belegging verkopen in het gedeelte "mijn beleggingen". Nadat u op "Bel...

U kunt de belegging verkopen in het gedeelte "mijn beleggingen". Nadat u op "Beleggingen verkopen" heeft geklikt, kunt u de beleggingen aanvinken die u wilt verkopen. Klik na het selecteren van de leningen die u wilt verkopen op "verder". In het venster dat verschijnt, kunt u voor elke lening een premie of korting invoeren en het resultaat van de investering zien als de transactie wordt uitgevoerd. U kunt de aankondiging op elk moment annuleren, terwijl de te koop aangeboden investering niet door andere investeerders wordt gekocht. De aankondiging van de verkoop van investeringen die op de secundaire markt is geüpload, is 30 dagen geldig. Als deze investering niet binnen 30 dagen wordt verkocht, wordt de aankondiging automatisch geannuleerd en om deze investering verder aan andere investeerders aan te bieden, moet deze aankondiging opnieuw worden geüpload. Als "NEO Finance" de beëindiging van de consumentenkredietovereenkomst initieert op grond van het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door de debiteur, wordt de aankondiging van de verkoop van de investering automatisch geannuleerd.

24. Hoe een investering kopen op de secundaire markt?

De secundaire markt is te vinden in het gedeelte "Investeren". U kunt alle infor...

De secundaire markt is te vinden in het gedeelte "Investeren". U kunt alle informatie zien met betrekking tot de investering die wordt verkocht, d.w.z. de investeringsdatum, de kredietwaardigheid, het resterende deel van de lening dat moet worden terugbetaald, de jaarlijkse rentevoet, de looptijd van de lening, het resterende vorderingsbedrag, premie of korting en de verkoopprijs, in de lijst van beleggingen die te koop zijn.

VOORZICHTIGHEID! In bepaalde gevallen kan de verkoopprijs hoger zijn dan de resterende vordering, dus deze twee bedragen moeten worden vergeleken. Om de investering op de secundaire markt te verwerven, klikt u op de knop "Kopen" en ondertekent u de overeenkomst.

25. Wat is XIRR?

XIRR is een indicator van winstgevendheid. Op basis van de bedragen en datums va...

XIRR is een indicator van winstgevendheid. Op basis van de bedragen en datums van investeringen en rendementsbetalingen toont XIRR de snelheid waarmee uw geld door de jaren heen groeit. 

XIRR onder 'Mijn Beleggingen' De XIRR onder 'Mijn Beleggingen' wordt op twee...

XIRR onder 'Mijn Beleggingen'

De XIRR onder 'Mijn Beleggingen' wordt op twee manieren berekend, namelijk afhankelijk van het al dan niet beëindigen van de belegging.

Niet beëindigde investering XIRR

De XIRR voor een investering met een lopende leningsovereenkomst met de lener wordt berekend door de actuele kasstromen tot nu toe en de geplande toekomstige kasstromen te nemen.

In dit geval is de werkelijke cashflow alleen het bedrag van de investering, d.w.z. -50 EUR. Aangezien de investering actueel is, wordt ervan uitgegaan dat de lener volgens schema zal betalen, d.w.z. u ontvangt maandelijks een terugbetaling van EUR 2,24.

Op basis van kasstromen en datums krijgen we een XIRR van deze investering van 7,29%.

Beëindigde investering XIRR

Een beëindigde investering wordt gemarkeerd met de letter 'N'.

De XIRR van een beëindigde investering wordt op dezelfde manier berekend als een huidige investering tot op de huidige dag, wat betekent dat er rekening wordt gehouden met de werkelijke kasstromen. Vanaf de huidige datum worden de netto toekomstige betalingen van de investering echter niet genomen, aangezien er geen reden is om aan te nemen dat een lener volgens het betalingsschema zal betalen. In plaats daarvan wordt de netto-investeringswaarde berekend met behulp van de investeringswaarderatio op basis van de tijd sinds de laatste ontvangen betaling, die u hier kunt vinden: www.paskoluklubas.lt/investor/investment/my/investments/payments/statistics

In het onderstaande voorbeeld is de afbetaling van de lening minder dan 30 dagen geleden ontvangen en is de resterende kredietbetaling EUR 4,92. Door 4,92 EUR te vermenigvuldigen met 100% krijgen we dezelfde 4,92 EUR. Hieronder staan ​​de kasstromen die worden gebruikt in de XIRR-berekening.

Based on the actual cash flow and net worth of the investment, we get an XIRR of this investment of 11.94%.

XIRR of Repaid and Sold Investments

The XIRR of Repaid and Sold investments is definite and constant indicator of return, since all cash flows have already occurred in the past.

XIRR in de Portfolio Review De XIRR-portfoliobeoordeling wordt op dezelfde ma...

XIRR in de Portfolio Review

De XIRR-portfoliobeoordeling wordt op dezelfde manier berekend als de XIRR-berekeningsmethode voor beëindigde investeringen beschreven in paragraaf 2.2. Er wordt rekening gehouden met alle werkelijke kasstromen tot de huidige datum, en op de huidige dag wordt aangenomen dat de volledige portefeuille wordt gerealiseerd tegen de netto portefeuillewaarde die elke belegger hier kan vinden: www.paskoluklubas.lt/investor/investment/ mijn/investeringen/betalingen/statistieken.

26. Wat is ROI?

Het doel van alle beleggingen is om het risico te laten renderen. De beloning wo...

Het doel van alle beleggingen is om het risico te laten renderen. De beloning wordt standaard gemeten aan de hand van het rendement op investering (ROI).

ROI wordt berekend als het totale rendement gedeeld door het startkapitaal aan het begin van de waarderingsperiode.

Wat is de netto portefeuille-ROI?

Return on investment ratio, rekening houdend met de verwachte waardedaling of -stijging.

Waar vindt u de ROI? U kunt de ROI-statistieken voor uw portefeuille vinden o...

Waar vindt u de ROI?

U kunt de ROI-statistieken voor uw portefeuille vinden op het tabblad INVESTERINGSPORTEFEUILLE door te klikken op "details" naast de grafiek "Geplande instroom".

U wordt naar de pagina 'Geplande en ontvangen termijnen' geleid, waar u verschillende details ziet. U vindt ROI-statistieken aan het einde van de tabel onder de grafiek.

ROI in het gedeelte 'Geplande en ontvangen termijnen' Het beleggingsresultaat...

ROI in het gedeelte 'Geplande en ontvangen termijnen'

Het beleggingsresultaat, ROI, van elke maand wordt weergegeven in jaartermen.

De ROI van de portefeuille wordt berekend volgens de formule:
Portefeuille-ROI = (ontvangen rente (inclusief standaard- en procedurerente) + secundair marktresultaat + vergoedingen) / Portefeuille * 12

De netto portefeuille-ROI wordt berekend volgens de formule:
Netto portefeuille ROI = (Bedrag aan ontvangen rente (inclusief verzuim- en procedurerente) + Secundair marktresultaat + Belastingen + Maandelijkse verandering in verwachte bijzondere waardevermindering) / Netto portefeuille * 12

ROI-gegevens in de praktijk brengen Met behulp van ROI kunt u effectief uw re...

ROI-gegevens in de praktijk brengen

Met behulp van ROI kunt u effectief uw retourresultaat meten en vergelijken met de voorgaande maanden:

* Tijdens het veranderen van de investeringsmethode - strategie;
* Tijdens het volgen van de veranderende wereldwijde economische situatie.

De ROI is in de eerste maanden van de investering doorgaans lager door het incassotraject waarvan de resultaten na een jaar of twee zichtbaar zijn.

Omdat de ROI-indicator alleen het verleden laat zien, heeft deze geen invloed op toekomstige resultaten.

 

Negatieve ROI bij beleggen met het Voorzieningsfonds

Bij beleggen met de Provision Fund-service is de ROI de eerste maanden meestal negatief. Dit is volkomen normaal vanwege de belasting die wordt betaald voor de gehele toekomstige periode bij aanvang van de investering.

Dit betekent niet dat uw investering niet rendabel is. Een negatieve ROI aan het begin van de investering wordt gecompenseerd door een ROI aan het einde van de investeringsperiode.

Daarom moet het totale beleggingsresultaat van beleggen met bescherming van het Garantiefonds worden beoordeeld als de som van alle maanden van de investeringsperiode.

27. Voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

"NEO Finance", AB (hierna - "Bedrijf") is een bedrijf met een vergunning voor ee...

"NEO Finance", AB (hierna - "Bedrijf") is een bedrijf met een vergunning voor een instelling voor elektronisch geld (meer: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants/neo-finance- ab). Rekening houdend met de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van de Republiek Litouwen, moet het bedrijf alle mogelijke en doeltreffende maatregelen toepassen om het witwassen van geld tegen te gaan en de financiering van terrorisme te voorkomen.

1. Wat is witwassen, financieren van terrorisme en het voorkomen ervan? Volge...

1. Wat is witwassen, financieren van terrorisme en het voorkomen ervan?

Volgens de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van de Republiek Litouwen is het witwassen van geld:

• het wijzigen van de juridische status van goederen of het overdragen van goederen, wetende dat de goederen afkomstig zijn van of deelnemen aan een strafbaar feit, om de illegale oorsprong van de goederen te verbergen of te verhullen of om een persoon die betrokken is bij het misdrijf te helpen de legale gevolgen van dat misdrijf;

• verhulling of verhulling van de ware aard, ware oorsprong, bron, locatie, beschikking, beweging, eigendom of andere rechten met betrekking tot eigendom, wetende dat dergelijke eigendommen de opbrengst zijn van een misdrijf of deelname aan dergelijke activiteiten;

• verwerving, beheer of gebruik van eigendommen, wetende op het moment van verwerving (overdracht) dat het eigendom verkregen is uit criminele activiteiten of door deelname aan dergelijke activiteiten;

• voorbereiding op, poging tot, medeplichtigheid aan een van de in de punten 1, 2 en 3 genoemde handelingen.

Terrorismefinanciering is een handeling die strafbaar is volgens artikel 2 van 9 december 1999 van het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme.

Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - implementatie van passende maatregelen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen.

2. Wat is het "Ken uw klant"-principe en waarom moet ik informatie aan het bedri...

2. Wat is het "Ken uw klant"-principe en waarom moet ik informatie aan het bedrijf verstrekken?

De wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van de Republiek Litouwen, evenals andere rechtshandelingen, verplichten specifieke entiteiten om de identiteit van de klant en de begunstigde vast te stellen en voorzien in de verplichting om het "Ken uw klant"-beginsel ten aanzien van hun klanten toe te passen. nieuwe en bestaande klanten, terwijl de door deze wet vereiste entiteiten:

• weten met welke activiteiten de klant bezig is (wat is de aard van zijn bedrijf), zijn activiteiten analyseren;

• weten wie de begunstigden van de klant zijn, i. j. natuurlijke personen in wiens belang of ten behoeve waarvan transacties of activiteiten worden verricht (de begunstigde van een rechtspersoon wordt bepaald tot aan de natuurlijke persoon (personen), ongeacht het aantal controlerende rechtspersonen);

• doorlopend toezicht houden op de zakelijke relaties van de klant, inclusief onderzoek van transacties die tijdens dergelijke relaties zijn aangegaan, om ervoor te zorgen dat de transacties overeenkomen met de kennis van het Bedrijf over de klant, zijn bedrijf (type en aard van transacties, aard van transacties, zakenpartners, grondgebied en etc.) en de aard van het risico;

• de bron (herkomst) van de fondsen van de klant begrijpen.

Het Bedrijf kan deze gegevens verkrijgen en verifiëren na ontvangst van antwoorden van klanten, uitleg op de vragen van het Bedrijf (bijvoorbeeld door het invullen van het klant- en begunstigde identificatieformulier), documenten, bewijsmateriaal en andere relevante informatie.

Het bedrijf moet er ook voor zorgen dat de risicobeoordeling van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme gebaseerd is op actuele en nauwkeurige informatie, en moet daarom regelmatig de documenten en andere informatie die tijdens de identificatie van de klant en de begunstigde wordt verstrekt, herzien en bijwerken. Deze bepaling geldt niet alleen voor nieuwe, maar ook voor bestaande klanten van de Vennootschap. Daarom moet u het Bedrijf zo snel en gedetailleerd mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in informatie. Opgemerkt moet worden dat het invullen van de klant- en begunstigde-identificatieformulieren ook verplicht is bij het bijwerken van de informatie over de klant, dus na een tijdje zult u de aan het Bedrijf verstrekte informatie moeten bijwerken.

Het bedrijf zorgt ervoor dat de informatie die door de klant wordt verstrekt, gegevens met betrekking tot zijn zakelijke relatie, wordt beschermd zoals alle andere vertrouwelijke informatie.

3. Wat zijn de mogelijke rechtsgevolgen als de klant de door de Vennootschap gev...

3. Wat zijn de mogelijke rechtsgevolgen als de klant de door de Vennootschap gevraagde informatie niet verstrekt, vermijdt of weigert te verstrekken of als de door de klant verstrekte informatie onvoldoende, onvolledig is en de klant de informatie niet corrigeert binnen de door het bedrijf?

Wij verzoeken u vriendelijk om met het bedrijf samen te werken en informatie op een juiste en tijdige manier te verstrekken. We willen u erop wijzen dat in overeenstemming met de bepalingen van de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van de Republiek Litouwen, het bedrijf geen klantoperaties of -transacties mag uitvoeren of opschorten, aangezien dit in strijd zou zijn met de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering en andere relevante rechtshandelingen. Bovendien kan het bedrijf in dergelijke gevallen de zakelijke relatie met de klant beëindigen in overeenstemming met de wet van de Republiek Litouwen ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In gevallen waarin het bedrijf redelijkerwijs aanneemt dat er verdachte geldtransacties of -transacties worden uitgevoerd, moet het bedrijf de financiële misdaadonderzoeksdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek Litouwen hiervan op de hoogte stellen.

Gedetailleerde informatie over de rechtshandelingen ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is beschikbaar op de websites van de Financial Crime Investigation Service van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek Litouwen (internetlinks: www.fntt.lt/en/money -laundering-prevention/activities/226 , www.lb.lt/en/prevention-of-money-laundering-and-terrorist-financing). Bovendien worden alle rechtshandelingen die van kracht zijn in de Republiek Litouwen openbaar gemaakt op andere websites.

28. Hoe gebruik ik het bijgewerkte overzichtsvenster met investeringsgegevens?

Vanaf nu vind je de meest relevante investeringsindicatoren en data in het verni...

Vanaf nu vind je de meest relevante investeringsindicatoren en data in het vernieuwde overzichtsveld van het NEO Finance platform.

In één venster ziet u uw beleggingsresultaat in procenten en totaal, geïnvesteerde en gereserveerde middelen en uw rekeningsaldo. U kunt ook gemakkelijk alle geldbewegingen op uw rekening volgen in de handig geplaatste cashflowvelden:

• Deposito's. Geeft aan hoeveel geld u gedurende de gehele periode naar uw NEO Finance-rekening heeft overgemaakt.

• Opnames. Geeft aan hoeveel geld u over de gehele periode van uw NEO Finance-rekening heeft afgeschreven.

• Transactiekosten. Geef aan hoeveel u heeft betaald voor overboekingen.

• Belegde bedragen. Geeft het bedrag aan dat u over de gehele periode aan leningen heeft belegd.

• Beleggingsgerelateerde termijnen. Geef de bedragen aan die zijn ontvangen uit investeringen in leningen van leners.

• Andere operaties. Alle andere bewerkingen die niet in de bovenstaande velden zijn gedefinieerd, worden aangegeven.

29. Wat gebeurt er met de rekening en het geld van een belegger bij overlijden?

Bij het overlijden van de belegger worden zijn beleggingsportefeuille en rekenin...

Bij het overlijden van de belegger worden zijn beleggingsportefeuille en rekeningsaldo overgeboekt naar de NEO Finance-rekening geopend door zijn/haar erfgenaam. In dit geval moet de erfgenaam contact opnemen met NEO Finance, de overlijdensakte en erfenisdocumenten van de belegger indienen, zich registreren op het NEO Finance-platform, een account aanmaken en de persoonlijke identificatieprocedure voltooien. Na deze stappen worden de beleggingsportefeuille en het rekeningsaldo van de overleden belegger overgeboekt naar de rekening van de erfgenaam.
Houd er rekening mee dat investeringen niet in verschillende delen worden opgesplitst. Als er meer dan één erfgenaam is, moeten daarom aanvullende aanvragen/documenten worden ingediend door de erfgenamen van de overleden belegger. Alle erfgenamen moeten bevestigen dat ze toestemming geven om hun deel van de erfenis over te dragen aan een van de erfgenamen en dat die erfgenaam het moet goedkeuren.

30. Waarom wordt mij gevraagd om mijn persoonlijke gegevens bij te werken?

NEO Finance AB, heeft in overeenstemming met het Anti-Money Laundering (AML)-bel...

NEO Finance AB, heeft in overeenstemming met het Anti-Money Laundering (AML)-beleid, tot doel de juistheid van klantgegevens te waarborgen en heeft daarom het recht om vernieuwing van de klantidentificatie op het platform te vragen na het verstrijken of na het verstrijken van de persoonlijke gegevensverificatie op het platform.

Als u de persoonlijke gegevens van de klant niet bijwerkt, wordt uw toegang tot uw account beperkt. U kunt alle functies pas blijven gebruiken nadat u uw persoonlijke gegevens heeft bijgewerkt.

U kunt uw persoonlijke gegevens op een van de volgende manieren bijwerken:

 • Door een kopie van uw identiteitsbewijs te uploaden.
 • IDENFY-apparaat met een videocamera.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected] en we helpen u graag verder.

Niet gevonden waar je naar zocht?

Neem contact met ons op!
Contacten